Čestný doktorát prof. Geertu Hofstedemu

Dne 6. října udělí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu prof. Geertu Hofstedemu, jehož identifikace pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur.

Ocenění emeritního rektora VŠE prof. Hindlse

V předvečer státního svátku, Dne české státnosti, předal předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch vybraným osobnostem veřejného života, vědy, kultury a sportu, jež ve svých oborech dosáhly mimořádných úspěchů, Stříbrné pamětní medaile Senátu. Nositelem tohoto významného ocenění se stal i vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti a emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, […]

Den s VŠE

V sobotu 12. listopadu se uskuteční již tradiční „Den s VŠE“, neboli společenské setkání absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze, a to od 15:00 do 22:30 hod.

Týden studentských příležitostí

Od pondělí 3. 10. do středy 5. 10. se v prostorách VŠE uskuteční prezentace studentských organizací VŠE, tzv. Týden studentských příležitostí. Na akci se u jednotlivých stánků setkáte přímo se členy spolků. Vysvětlí vám, čím se zabývají, jaké akce chystají na tento semestr a jak se můžete zapojit. 

Konference Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost

Ve čtvrtek 29. září 2016 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost. Třetí ročník konference se bude opět věnovat hodnocení konkurenceschopnosti a postavení ČR v globálním srovnání.

Fakulta informatiky a statistiky přispěla k diskusi o otevřených datech

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze se podílela na přípravě a realizaci odborného semináře “Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy”. Seminář proběhl dne 20. 9. 2016 v Gobelínovém sále Hrzánského paláce. Seminář byl pořádán sdružením Cacio (Česká asociace manažerů infomačních technologií) ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR […]

Areál Vysoké školy ekonomické prošel významnou rekonstrukcí

V průběhu léta byly postupně dokončeny stavební práce a úpravy Staré budovy VŠE na Žižkově. Drobnými vylepšeními ovšem prošla také Nová budova školy. V areálu VŠE Jižní Město byla navíc provedena rekonstrukce tepelného hospodářství.

Na základě rozhodnutí AACSB bude zahájen akreditační proces VŠE

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) je mezinárodní organizace, která uděluje vybraným univerzitám po celém světě prestižní akreditaci „Business Accreditation“. Jejímu získání ovšem předchází několikaletý akreditační proces. VŠE se stala členem této organizace v únoru 2015. 

Magisterský obor Fakulty podnikohospodářské opět uspěl v žebříčku Financial Times

Financial Times zveřejnily každoroční hodnocení „Master in Management 2016“. Obor Podniková ekonomika a management se v něm umístil na 81. místě, v těsném závěsu za svými tradičními konkurenty ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (70. místo) a polskou Warsaw School of Economics (73. místo).

Blokový seminář CEMS 2016

Akademický rok 2016/2017 zahájil nový ročník studentů oboru International Management/CEMS na VŠE v Praze intenzivním Blokovým seminářem, který se konal v termínu 29. srpna – 5. září 2016. Absolvování Blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.