Archiv rubriky: Zpravodaj

Slavnostní promoce absolventů 28. ročníku kurzu MBA_MAE

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) působí na VŠE již  od roku 1990. Jeho hlavním posláním je podporovat rozvoj francouzsko-české spolupráce v oblasti manažerského vzdělávání. Tradiční promoce absolventů 28. ročníku programu MBA_MAE se konala v pátek 6. září  2019 na Francouzském velvyslanectví v Bukvojském paláci. Promoce se zúčastnili vrcholní představitelé ambasády. Pan velvyslanec Roland Galaraghue, ředitel Francouzského […]

Slavnostní promoce absolventů 28. ročníku kurzu MBA_MAE

VŠE na Festivalu vědy 2019: Za vším hledej peníze a data

Festival vědy již sedmým rokem přibližuje široké veřejnosti vědu, její rozmanité podoby a využití v každodenní praxi. Letošní ročník se konal 4. září v Dejvicích a VŠE na něm reprezentovaly dvě fakulty. Jejich expozice a aktivity se nesly v duchu motta Za vším hledej peníze a data. Fakulta informatiky a statistiky formou zajímavých her a […]

VŠE na Festivalu vědy 2019: Za vším hledej peníze a data

VŠE úspěšně pokračuje v akreditačním procesu AACSB

Již od roku 2016 prochází VŠE akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). V září 2018 obdržela VŠE kladné rozhodnutí o přijetí sebehodnotící zprávy, tzv. iSER (Initial Self Evaluation Report). V další fázi hodnotícího procesu, na jaře 2019, odeslala VŠE zprávu o dosaženém pokroku, tzv. first Progress Report, […]

VŠE úspěšně pokračuje v akreditačním procesu AACSB

Mateřskou školu Lvíčata mohou nově navštěvovat i předškoláci

Mateřská škola, která při VŠE funguje již šestým rokem, po prázdninách otevřela nové oddělení pro předškolní děti. Během léta prošly prostory školky kompletní rekonstrukcí. Díky ní se mateřská škola mohla rozšířit a navýšit tak kapacitu. Kromě 17 mladších dětí ji od září 2019 může navštěvovat i 15 dětí předškolního věku. Děti mají k dispozici kompletní zázemí […]

Mateřskou školu Lvíčata mohou nově navštěvovat i předškoláci

Odstartovala soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE za nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

S cílem podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii a tedy zvýšit jejich ekonomickou a finanční gramotnost vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., pro školní rok 2019/20 první ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci z ekonomie. Autorům deseti nejlepších prací bude nabídnuto studium na dané fakultě bez přijímacího řízení a zároveň získají […]

Odstartovala soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE za nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

Fakulta podnikohospodářská uzavřela smlouvu o double-degree programu s Plechanovovou univerzitou

V pátek 23. srpna se v Moskvě uskutečnilo setkání zástupců Fakulty podnikohospodářské VŠE a Fakulty managementu Plechanovovy ruské ekonomické univerzity. Cílem setkání bylo uzavření dohody o double-degree programu mezi oběma institucemi. Nový double-degree program je určený magisterským studentům, kteří absolvují rok studia na Plechanovově univerzitě v Moskvě a rok na Fakultě podnikohospodářské v Praze. Po […]

Fakulta podnikohospodářská uzavřela smlouvu o double-degree programu s Plechanovovou univerzitou

Jmenování prorektora prof. Musílka do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. je jmenován do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) s účinností od 1.8. 2019 na šestileté období, a to na základě své odbornosti z oblasti veřejných trhů s cennými papíry. Hlavním úkolem RVDA je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky, provádět […]

Jmenování prorektora prof. Musílka do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Běh je oblíbenou volnočasovou aktivitou VŠE

Tělesnou výchovu a sport pokládá VŠE za významnou součást životního stylu. Vybrali jsme několik příkladů zapojení našich fakult do sportovního dění v běhu a chůzi: Fakulta podnikohospodářská se v červnu zúčastnila běhu na O2 Pražské štafetě 4×5 km.  Fakultu reprezentovaly celkem 3 týmy po 4 běžcích. Studentský tým se umístil na 168. místě, smíšený tým […]

Jmenování prorektora prof. Musílka do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Na FFÚ budou studovat pracovníci Finanční správy

Ve středu 10. července 2019 podepsala Finanční správa s Fakultou financí a účetnictví VŠE (FFÚ) smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti vzdělávání, která umožní pracovníkům Finanční správy studovat v bakalářském studijním programu „Zdanění a daňová politika“ vyučovaném na FFÚ. Vybraní zaměstnanci Finanční správy díky podepsané smlouvě absolvují plnohodnotné bakalářské studium srovnatelné se všemi ostatními absolventy […]

Na FFÚ budou studovat pracovníci Finanční správy

V Karolínu byl jmenován profesorem Jindřich Špička z Fakulty podnikohospodářské

Ve čtvrtek 20. června proběhlo ve slavnostních prostorách Karolína jmenování profesorů za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. se stal jedním z nejmladších profesorů v České republice. Pan profesor působí na Katedře strategie Fakulty podnikohospodářské. Specializuje se na strategické analýzy, analýzy a řízení rizik, technickou efektivnost, deriváty na […]

V Karolínu byl jmenován profesorem Jindřich Špička z Fakulty podnikohospodářské