Archiv rubriky: Zpravodaj

VŠE spustila nový web

Vysoká škola ekonomická, všechny fakulty i pracoviště mají nové webové stránky. Celkem jde o téměř 200 webů, které prošly zásadní přeměnou designu i struktury. Nová platforma nahradila původní web z roku 2008, který již nevyhovoval aktuálním uživatelským požadavkům a trendům. Nové řešení je plně responzivní a je postaveno na opakovaném využití předdefinovaných obecných grafických prvků. […]

VŠE spustila nový web

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Akademická psychologická poradna VŠE (APP) se začátkem zimního semestru znovu nabízí pravidelné služby pro studenty i zaměstnance. APP poskytuje poradenskou pomoc všem členům akademické obce při řešení jejich nejrůznějších osobních nesnází či studijních a pracovních problémů. Dále realizuje pro členy akademické obce Fakulty podnikohospodářské – pod kterou spadá – poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost v […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

VŠE má nově vybavené učebny i společné prostory

V letních měsících proběhla v areálu VŠE na Žižkově rekonstrukce vybraných prostor. Úpravy ve 35 učebnách ve Staré budově (SB), v odpočinkové zóně v 1. patře SB či ve společných prostorách Rajské budovy (RB), Italské (IB) i Nové budovy (NB) byly financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve Staré budově bylo kompletně zrekonstruováno 35 učeben. V učebnách byly vyměněny podlahové krytiny, nášlapné vrstvy, […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Inaugurace děkana Národohospodářské fakulty

V úterý 4. září 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc. „Moc se na spolupráci s ním těším. A přeji mu, aby se mu ve funkci děkana dařilo. Sám uvidí, jak náročná funkce to je. Děkani mají velice těžkou úlohu, a proto si jich nesmírně vážím. Spolu s fakultami jsou základním […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Novým ředitelem Výpočetního centra se stává Milan Nidl

Ing. Milan Nidl, MBA se od září stává ředitelem Výpočetního centra VŠE. Do funkce ho dnes uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Na VŠE přichází ze soukromého sektoru, kde pracoval na vysokých manažerských pozicích v oblasti IT. Jako člen představenstva působil např. v pojišťovně Kooperativa či v České podnikatelské pojišťovně, které jsou součástí Vienna Insurance Group. Ze své pozice bude Ing. Milan Nidl, […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Orientation Week – zimní semestr 2018

V pátek 7. září 2018 přivítala VŠE více než 800 zahraničních studentů, kteří přijíždějí studovat nejen na jeden semestr v rámci výměnného programu s partnerskými univerzitami, ale i na celé studium v cizojazyčných placených programech. Oddělení zahraničních styků (OZS) organizuje před zahájením jejich studia tzv. Orientation Week, během kterého se zahraniční studenti seznámí nejen s areálem školy, ale také s životem v Praze. Orientation Week […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Srpen 1968 – vzpomínka na významné osobnosti VŠE

U příležitosti padesáti let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a nedožitých sedmdesátých narozenin Jana Palacha si připomínáme některé vybrané osobnosti, které působily na VŠE a ovlivnily reformní hnutí. Bývalý student VŠE Jan Palach, symbol odboje proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 by se 11. 8. 2018 dožil 70 let. Jan Palach studoval na VŠE v letech 1966–1968 obor Ekonomika zemědělství. […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Středisko handicapovaných studentů a Akademická psychologická poradna rozšiřují služby pro studenty se SSP

V rámci projektu OP VVV Rozvoj VŠE ESF došlo k rozšíření spektra aktivit, které VŠE nabízí, aby pomohla vyrovnat bariéry plynoucí ze specifických studijních potřeb (SSP). Celou nabídku aktivit naleznete na webu Střediska handicapovaných studentů a Akademické psychologické poradny. Cílené aktivity jsou realizovány pro Studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním: pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, s psychickou poruchou […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Shrnutí akademického roku 2017/18

V akademickém roce 2017/18 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, odeslala žádost o národní institucionální akreditaci a postoupila v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International. Díky mezinárodním oceněním i novým formám spolupráce se zahraničními školami se podařilo posílit prestiž VŠE v mezinárodním akademickém prostředí. Počty studentů V roce 2017 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 619 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 124, […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby

Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

Studentka Akademie výtvarných umění Praha (AVU) Dagmar Morová je autorkou návrhu, který vyhrál Soutěž pro studenty sochařských ateliérů AVU na vytvoření pamětní desky Jana Palacha vypsanou VŠE. „Účelem a posláním soutěže bylo vytvořit umělecké dílo k památce Jana Palacha na místě, kde studoval a odkud vedly jeho poslední kroky. Deska bude umístěna ve veřejném prostoru, […]

Psychologická poradna VŠE opět nabízí pravidelné služby