Zpravodaj

Fakulta podnikohospodářská

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. Průběžně představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Oceněni nejlepší absolventi doktorského studia FMV

Na konci roku 2007 byli na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) VŠE opět po roce oceněni tři nejlepší absolventi doktorského studia, jejichž disertační práce byly vybrány nezávislou hodnotící komisí k ocenění ve 2. ročníku Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci.

Fakulta informatiky a statistiky

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Národohospodářská fakulta

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Zájemci o bakalářské studium na VŠE v Praze si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

První CSR Workshop Day na VŠE

Ve středu 5. prosince 2007 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila studentská organizace AIESEC Praha – první Workshop Day se zaměřením na CSR.

Středisko handicapovaných studentů na VŠE

Mladí lidé s handicapem sluchu, zraku, či sníženou možností pohybu postupně začínají využívat možností, které jim nabízí vysoké školství.

Přednáška Zdeňka Jičínského na VŠE

V úterý 11. prosince 2007 se v rámci předmětu katedry politologie Český a československý politický systém uskutečnila přednáška předního českého odborníka na ústavní právo a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD prof. PhDr. Zdeňka Jičínského, DrSc.

Seminář Scotta C. Neilsona na VŠE

Scott C. Neilson, výkonný ředitel společnosti Mandala Partners International, LLC, globální poradenské společnosti se zaměřením na zdravotnictví, vedl 10. prosince 2007 dovednostní seminář „Leadership by Earning Followership?“ pro studenty programu CEMS MIM na VŠE.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: