Vyšla první publikace o historii VŠE v Praze

Centrum pro dějiny VŠE vydalo první díl publikace Dějiny VŠE v Praze. Kniha mapuje cestu českých zemí i vybraných států střední Evropy k vyššímu ekonomickému školství. První díl je právě v prodeji. 

Absolventi prestižního programu CEMS se sešli na VŠE

Ve čtvrtek 11. června 2015 od 18:00 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo CEMS Alumni Soirée – setkání absolventů programu CEMS/International Management, zástupců korporátních partnerů CEMS aliance a vyučujících na půdě VŠE. Šlo již o druhé setkání absolventů, první se konalo před dvěma lety, v červnu 2013.

Další krok ke zvýšení prestiže vědeckých článků publikovaných v časopisech VŠE

VŠE se stala v květnu členem agentury CrossRef, která spravuje centralizovaný systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě na Internetu Digital Object Identifier (DOI). Cílem zavedení DOI je zkvalitnění publikační praxe impaktovaných vědeckých časopisů vydávaných VŠE, směřující mimo jiné ke zvýšení citovanosti publikovaných vědeckých statí.

Spolupráce MSD a VŠE v akademickém roce 2014 / 2015

Přední nadnárodní farmaceutická společnost MSD (ve Spojených státech a Kanadě známá pod názvem Merck) je významným partnerem VŠE. Smlouvu o spolupráci podepsala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., a ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby loni v červnu. Od té doby uskutečnily spoustu aktivit: Odborníci z MSD se zapojili do výuky na VŠE, MSD spolupracuje […]

Seznamovací kurzy pro 1. ročníky

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá druhý ročník seznamovacích kurzů pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2015/2016. Seznamovací kurzy se uskuteční v areálu Centra tělesné výchovy a sportu VŠE v Dobronicích u Bechyně a v areálu kolejí Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Reprezentační týmy fakult se utkaly ve Volejbalové lize VŠE 2014/2015

V uplynulém akademickém roce se ve Sportovní hale VŠE Na Třebešíně konal 3. ročník Volejbalové ligy VŠE. Po celý rok tak proti sobě soupeřily fakultní týmy. V kategorii žen obhájila vítězství již potřetí děvčata z FFÚ. Mezi mužskými družstvy zvítězil tým FMV.

Úspěch impaktovaných časopisů VŠE

Právě zveřejněné hodnoty impakt faktoru (IF) za rok 2014 pro vědecké časopisy podle JCR Social Sciences databáze Web of Knowledge jsou dobrou vizitkou pro oba vědecké časopisy vydávané VŠE – Prague Economic Papers a Politická ekonomie. Zvláště hodnota IF Prague Economic Papers, která se oproti přecházejícímu roku, kdy měl časopis IF 0,208, zvýšila na 0,500.

Zástupci evropských univerzit podepsali zakládací listinu Konsorcia EPAS

Dne 22. června 2015 se na VŠE sešli zástupci evropských univerzit, jejichž programy dosáhly prestižní mezinárodní akreditace EPAS pro magisterské programy z oblasti mezinárodního podnikání a managementu. Schůzka je vyvrcholením příprav na založení Konsorcia těchto univerzit „Masters Program in International Business EPAS Consortium“.

Každý má šanci uspět

Možnosti odjet na výměnný studijní pobyt do zahraničí loni využilo 956 studentů VŠE. Na výběr měli z více než 220 vysokých škol na čtyřech světových kontinentech. VŠE podporuje své studenty v tom, aby alespoň na semestr zkusil do zahraničí vyjet každý z nich. Loni tak VŠE prostřednictvím Oddělení zahraničních styků (OZS) vyslala na semestrální zahraniční výjezd o […]

VŠE spolupracovala na spuštění Národního katalogu otevřených dat

Ministerstvo vnitra spustilo Národní katalog otevřených dat (NKOD), jehož smyslem je na jednom místě evidovat a publikovat zveřejňovaná data a informace z celé veřejné správy, a zajistit tak jejich maximální dostupnost k dalšímu využití. Na přípravě zadání a testování Národního katalogu otevřených dat spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze […]