Aktuální informace ke koronaviru

Na tomto webu přinášíme souhrnné informace o opatřeních učiněných vedením VŠE v souvislosti s pandemií COVID-19. Cílem VŠE je udržet v co největší možné míře výuku a zkoušky v souladu s harmonogramem akademického roku a příslušnými formami studia, pokud to bude možné.

O opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19 na VŠE rozhoduje krizový štáb, který se řídí zejména nařízeními Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně doporučeními Hygienické stanice hl. m. Prahy. Krizový štáb bedlivě monitoruje epidemiologickou situaci a adekvátně na ni reaguje.

Provoz služeb poskytovaných v areálu VŠE na Žižkově není v současné době nijak omezen.

Studenti a zaměstnanci mají povinnost hlásit onemocnění COVID-19 a informovat o osobách, se kterými přišli ve škole do bližšího a delšího kontaktu. Pro tyto účely je k dispozici email karantena@vse.cz.

Co dělat v případě podezření na onemocnění koronavirem (Covid-19) nebo při rizikovém kontaktu – základní desatero pro STUDENTY

Co dělat v případě podezření na onemocnění koronavirem (Covid-19) nebo při rizikovém kontaktu – základní desatero pro ZAMĚSTNANCE

Přehled přijatých opatření