Aktuální informace ke koronaviru

Na tomto webu přinášíme souhrnné informace o opatřeních učiněných vedením VŠE v souvislosti s pandemií COVID-19. Cílem VŠE je udržet v co největší možné míře výuku v souladu s harmonogramem akademického roku a příslušnými formami studia, pokud to bude možné. Nicméně s ohledem na současnou epidemiologickou situaci je zřejmé, že podmínky výuky nebudou zcela běžné.

O opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19 na VŠE rozhoduje krizový štáb, který se řídí zejména nařízeními Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně doporučeními Hygienické stanice hl. m. Prahy. Krizový štáb bedlivě monitoruje epidemiologickou situaci a adekvátně na ni reaguje.

Letní semestr začal dle harmonogramu 15. února 2021, výuka probíhá online, a to minimálně do konce března.

Všem osobám se s účinností od 25. února 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních veřejných prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek splňující příslušné normy.

Provoz některých služeb v areálu je omezen.

Studenti a zaměstnanci mají povinnost hlásit onemocnění COVID-19 a informovat o osobách, se kterými přišli ve škole do bližšího a delšího kontaktu. Pro tyto účely je k dispozici email karantena@vse.cz.

Co dělat v případě podezření na onemocnění koronavirem (Covid-19) – základní desatero pro studenty

Přehled přijatých opatření